Lernia AB

Vi är en av Sveriges största kompetenspartners inom affärsområdena utbildning, bemanning och omställning. Vårt arbete går ut på att involvera och utveckla människor, företag såväl som organisationer med kompetenser. Vi arbetar främst med arbetsmarknadskompetenser och är specialiserade i många av de mest efterfrågade kompetenssegmenten.

I vårt arbete eftersträvar vi bättre matchningar på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i arbete. Parallellt med detta vill vi också se samma människor försörja sig själva.

Vi tillhandahåller ett flertal affärsområden med fokus på företag och organisationer där vi hjälper till de samma med att stärka sin konkurrenskraft.

Visionen är att leverera de mest värdeskapande tjänsterna på marknaden genom rätt kompetens för kunder och individer.

Vi vill att våra kunder och samarbetspartner upplever att vi förstår deras mål såväl som affärskoncept. Våra tjänster ska därför alltid ligga i framkant.

Vi medarbetare ska brinna för att i grunden förstå våra kunders, individers och deltagares förutsättningar. Genom våra värdeskapande tjänster utvecklar vi dem på bästa möjliga sätt.

Om våra utbildningar

På vår hemsida hittar du vägen till rätt kompetens. Här finns ett stort utbud av breda utbildningar och kurser för både företag och privatpersoner. Bland dessa hittar du bland annat ekonomiutbildningar, transport- och fordonsutbildningar samt bygg- och försäljningsutbildningar.