Visma Commerce AB

Kontakt

Visma Commerce AB

Magnus Rehnström
mail: magnus.rehnstrom@visma.com
telefon: 070 914 25 96

Ingång: G/RÖD
Hitta hit →

Visma Commerce AB, f d Visma Opic AB, tillhandahåller ett brett utbud av tjänster som stödjer köparen i upphandlingen och säljaren i anbudsgivning. Vår mission är att effektivisera upphandlings-och anbudsprocessen och därmed bidra till svensk välfärd och konkurrenskraft.

Visma Commerce AB har cirka 170 anställda och en stabil ekonomi. Huvudkontoret ligger i Linköping med filialer i Falun, Stockholm och Halmstad.

Sedan februari 2010 ingår koncernen som en fristående enhet i Visma-koncernen. Visma har sitt säte i Oslo och verksamheten bedrivs företrädesvis i Norden. 2012 omsatte koncernen 5,7 miljarder SEK.

Branschens drivande kraft. Visma Commerce är upphandlingsbranschens största aktör. Verksamheten omfattar idag informationstjänster, kunskapstjänster, affärsmedia samt elektroniska upphandlingssystem. Med ett stort mått av entreprenörskap och tydligt tillväxtfokus är vi en drivande kraft för utvecklingen av upphandling i Sverige.

Marknad med tillväxtmöjligheter. Den offentliga sektorn är en betydande och växande marknad. Idag upphandlas tjänster, varor och entreprenader årligen för över 500 miljarder kr.

Vill du veta mer om Visma Commerce AB?
Vill du prova bevaka alla offentliga upphandlingar utan kostnad?
Vill du upphandla med vårt upphandlingsverktyg Visma TendSign?

Gå in på www.opic.com eller kontakta: