Support

Hjälp
För att kunna följa upp hur verksamheten fungerar så önskas att brister i första hand rapporteras till Slottsmöllans Fastighets AB. Om det är akuta problem och Ni inte får tag i oss så självklart både får och bör Ni givetvis ringa direkt till den som bör kunna hjälpa till att hantera problemen.

Befatting Företag Namn Telefon
Bygg PB Byggservice Peter 0703-777811
Bygg Larssons Byggservice Stefan 0708-954525
El Prenad Jörgen 0708-101025
VVS Håkanssons rör Jan-Ove 0705-441061
Data/Internet NDIT Lasse 0706-948096
Data/Internet NDIT David 070-2173457
Bevakning Nokas Återkalla larm 010-210 90 00

Posten

Posten delas runt kl 12.00 och tömning sker kl 17.00
Ovan ser ni en karta över Slottsmöllans postadresser.
Karta Eniro

Adress till Slottsmöllan:
“Företagets namn”
Slottsmöllan “10 B”
302 31 HALMSTAD

Avfall
Slottsmöllans miljöstation består av 11 behållare, uppdelade på två stationer. Fullskalig sortering med 8 behållare finns utanför huvudbyggnaden (ing. E). De 3 vanligaste avfallsbehållarna finns utanför Friskis&Svettis (ing. P). Där kan man sortera plastförpackningar, brännbart och kartong.

Miljöstationen uppfyller Boverkets krav, handikappanpassad och ISO 9001 och 14001.

Access till systemet är genom ett företagskort. Kortet är ni välkomna att hämta ut hos Slottsmöllans kontor.

Sorteringsanvisning avfallsstation

Laddstolpe 
På Slottsmöllan erbjuder vi laddning av elbil via vår laddstolpe, typ 2 uttag, 25 A. Laddstolpen är belägen vid parkeringen utanför huvudbyggnaden. Observera att ladd platsen endast är avsedd för parkering 2 timmar, för att ge fler möjligheten att ladda sina bilar. 

Telefoni
Via JL Phone Systems kan vi erbjuda väl fungerande IP-telefoni och många andra smarta telefonilösningar. Kontakta Moa, moa@slottsmollan.se, vid intresse. 

“Hyresgästsidan” på vår hemsida
Här är två manualer från WordPress som beskriver hur man arbetar i Word Press
Engelsk manual
Svensk manual

I Slottsmöllans egna hjälpmanual finner du bra information specificerat till din “hyresgästsida”, Hjälpmanual hyresgästsida

Gör en checklista
För att undvika mer “tokigheter” än nödvändigt så är det självklart av stort värde att man på respektive företag har gått igenom hur allt fungerar i lokalen och att man har tydliga instruktioner och ansvarsområden så att man i görligaste mån kan fånga upp problem på ett enkelt sätt. En enkel checklista där det framgår vem som är ansvarig för vad och kort beskrivning av rutiner för allt från elproppar, brandmaterial och backup-rutiner till larm. Vem gör vad vid strömavbrott, inbrott, brand eller sabotage? Var sitter huvudkranen för vatten och var finns huvudsäkringarna?