Support

Hjälp
För att kunna följa upp hur verksamheten fungerar så önskas att brister i första hand rapporteras till Slottsmöllans Fastighets AB. Om det är akuta problem och Ni inte får tag i oss så självklart både får och bör Ni givetvis ringa direkt till den som bör kunna hjälpa till att hantera problemen.

Befatting Företag Namn Telefon
Bygg Bertillson bygg Peter 0703-777811
Bygg Bertillson bygg Stefan 0708-954525
El Prenad Lasse 0708-101024
VVS Håkanssons rör Janne 0705-441061
Data/Internet NDIT Lasse 0706-948096
Data/Internet NDIT David 070-2173457
Bevakning Nokas Återkalla larm 010-210 90 00

Posten
Posten delas runt kl 12.00 och tömning sker kl 17.00

Adress till Slottsmöllan:
“Företagets namn”
Slottsmöllan
302 31 HALMSTAD

Avfall
Slottsmöllans miljöstation består av 11 behållare, uppdelade på två stationer. Fullskalig sortering med 8 behållare finns utanför huvudbyggnaden (ing. E). De 3 vanligaste avfallsbehållarna finns utanför Friskis&Svettis (ing. P). Där kan man sortera plastförpackningar, brännbart och kartong.

Miljöstationen uppfyller Boverkets krav, handikappanpassad och ISO 9001 och 14001.

Access till systemet är genom ett företagskort. Kortet är ni välkomna att hämta ut hos Slottsmöllans kontor.

Sorteringsanvisning avfallsstation

Telefoni
Slottsmöllan har två egna växlar, en hypermodern IP-växel och en konventionell som kan vara en bra lösningar för era kommunikationsbehov – så kolla med oss först så kan vi presentera ett kostnadseffektivt upplägg.

Vid beställning av telefon från Telia så kan jag varmt rekommendera ett samtal till Lars
Baron, NDIT, som är väl förtrogen med vårt system. “Leveranspunkten” för Telias del är den växelstation som finns på Slottsmöllan. Efter denna punkt är det vi som äger telefontrådarna och styr och ställer utan någon inblandning från Telia.

DOCK – enligt besked från Telia så skall beställningsadressen som Du som kund skall ange vara din besöksadress – alltså Slottsmöllan plus ditt nummer – se karta från “gula sidorna“, “hitta.se” eller karta nedanför.

Exempel – skall du beställa en förbindelse till QuickSearch som sitter i huvudbyggnaden ingång E  (klicka här för kartan) – så ange Slottsmöllan 10B, 302 31 HALMSTAD.

Se till att Telia markerar både telefonnummer och namn på de nya linjera, samt ringer till Lasse Baron eller Kajsa Rautenberg och ger besked när det är klart.

Dokumentera ärendenummer samt namn och telefonnummer till den ni har pratat med så att ni kan lösa eventuella problem som kan uppstå.

“Hyresgästsidan” på vår hemsida
Här är två manualer från WordPress som beskriver hur man arbetar i Word Press
Engelsk manual
Svensk manual

I Slottsmöllans egna hjälpmanual finner du bra information specificerat till din “hyresgästsida”, Hjälpmanual hyresgästsida

Gör en checklista
För att undvika mer “tokigheter” än nödvändigt så är det självklart av stort värde att man på respektive företag har gått igenom hur allt fungerar i lokalen och att man har tydliga instruktioner och ansvarsområden så att man i görligaste mån kan fånga upp problem på ett enkelt sätt. En enkel checklista där det framgår vem som är ansvarig för vad och kort beskrivning av rutiner för allt från elproppar, brandmaterial och backup-rutiner till larm. Vem gör vad vid strömavbrott, inbrott, brand eller sabotage? Var sitter huvudkranen för vatten och var finns huvudsäkringarna?