Lagerutförsäljning 2:a sortering av leksaker och barnmöbler

Välkomna på lagerutförsäljning & försäljning av 2:a sortering.
Måndagen den 29/10 kl 10.00.

Fairwood är ett grossistföretag som tillverkar leksaker och barnmöbler på Sri Lanka.
www.fairwood.se
Läs mer i PDF:en

Adress: Slottsmöllev, bredvid Folkpool.
I rondell kör ner grön skyltning.
Tel: 0706-01 44 14 el. 0768-889262.
Välkomna: Åke och Léa.