Samverkansseminarium Nissans och Ätrans vattenråd

Den 16 och 17 maj 2014 har dessa båda Halländska vattenråd ett samverkansseminarium i Halmstad. Fredagen hålls seminarier om aktuella ämnen kring vattenvård. Lördagen visas vattenvård för allmänheten. Båda dagarna är belägna på Slottsmöllan. Den 16 maj är öppen för anmälningar, alla intresserade är välkomna att anmäla sig!

Lördagen är öppen för allmänheten. Plats Slottsmöllan vid Nissan kl 10-14.

Ätrans vattenrådNissans Vattenråd

 

 

Samverkansseminarium 2014, version 140505

Bild Samverkan