Underhåll av brandlarmet 29/8

Kära hyresgäster!

Under dagen (måndagen 29/8) kommer brandlarmet att testas och underhållas. Det kan kan komma kortare signaler från larmet som ni kan bortse ifrån.