Slottsmöllan är nominerade till Årets Miljöpris

Vi är stolta att vara nominerade till Årets Miljöpris.

Hållbarhetsanpassning är en viktig aspekt i alla våra projekt. Samarbete med lokala tjänste- och serviceföretag utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt, för att minimera exempelvis logistik och maximera stödet till det lokala näringslivet. Vi försöker också återanvända så mycket material som möjligt vid ombyggnationer samt bevara och lyfta fram gamla material och detaljer i byggnaderna.

Utöver det ständiga miljöarbetet som pågår vid ombyggnationer och förädling av råyta har vi under året gjort stora investeringar för miljön. Vi har genomfört en omfattande renovering på vår kraftstation, efter att ha producerat el i över 70 år

Stationen byggdes 1939-1940 för att ta tillvara vattenkraften i Nissan. Anläggningen är minst lika viktig för Slottsmöllans nutida kraftförsörjning som när den byggdes. En renovering av den omfattning som nu är gjord har tagit sin utgångspunkt i långsiktighet. Beslutet att investera för att rusta upp stationen var för oss självklart. Vi vill fortsätta producera miljövänlig el, som är utsläppsfri och förnybar.

Under renoveringen har det installerats ett nytt ställverk samt nytt styr-och kontrollsystem. Turbiner och generatorer är renoverade men i grunden är stationen i originalkonstruktion. Årsproduktionen är ett normalflödesår 6-7 miljoner kWh. Produktionen varierar då vi är beroende av Nissans vattenflöde. Slottsmöllan med våra 120 hyresgäster förbrukar ca 1/3 av vår totala elproduktion, resterande del säljer vi till HEM.

Vi har under flera år vetat att vi inte legat i framkant när det gäller avfallshantering. Vi har inte kunnat tillgodose varken efterfrågan som har funnits från våra hyresgäster eller kunnat visat på miljötänk. Anledning är att vi inte tidigare sett någon bra lösning. Alternativen har varit att ha flera containrar eller ett soprum, något som vi anser inte hade varit varken fungerande eller estetisk passande för vår miljö. När den underjordiska avfallslösningen presenterades var beslutet enkelt då det löste stor problematik som vi sett med tidigare lösningar. Anläggningen på Slottsmöllan blev den första underjordiska miljöstationen med fullskalig sortering i Halmstad. Vi valde att investera även på det estetiska, genom en vacker stenläggning och inramning med stenblock samt effektbelysning. Resultatet blev att installationen bidrog till ett värde för miljön. Stenarna som ramar in miljöstationen används ofta av hyresgästerna som sittplatser vid t.ex. kaffepausen, något som var svårt att föreställa sig tidigare när vi endast erbjöd en ful container för brännbart på området.

Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner och är uppdelade på två stationer. Den stora stationen med fullskalig sortering består av 7 behållare för fraktionerna; brännbart, glas (färgat/ofärgat), metall, papper, plastförpackningar, kartong samt batterier. Den mindre stationen består av 3 behållare för brännbart, kartong samt papper.

Med underjordsbehållare på gemensam plats för samtliga fraktioner uppnås synergier där de som lämnar avfall ”vill” sortera rätt. Tack vare den ”öppna lösningen” vill ingen skräpa ner och platsen hålls ren och fräsch till skillnad från ett undangömt soprum.

Behållarna fylls på uppifrån och har ett elektroniskt system som går via kommunikationscentralen direkt till HEM, som indikerar när fyllnadsgraden börjar närma sig 100 %. På så sätt når man maximal fyllnadsgrad innan tömning sker. Man säkerställer också att behållaren töms innan den är full och slipper då att mötas av avfallspåsar som står utanför behållaren. Genom den gemensamma miljöstationen på området minskas transporterna generellt. Framförallt av renhållningsentreprenören då vi samlar största delen av avfallet från företagen på två anläggningar, istället för att respektive företag har hand om sitt eget avfall. Även en minskning av transporter från företagen till ÅVC då man nu erbjuds en sorteringsanläggning utanför dörren.

I samband med satsningen på miljöstationen installerades även den första laddstolpen på Slottsmöllan. Laddstolpen är till för våra hyresgäster och våra gemensamma kunder/besökare.

Juryns motivering;
Slottsmöllan bedriver verksamhet på anrik mark men deras kulturbyggnader har inte förhindrat dem att integrera aktiv källsortering för sina hyresgäster och deras kunder. Fastigheterna har dessutom energirenoverats utan att förstöra estetiken på byggnaderna. Ett exempel är att de satt in extra glas innanför originalfönstren.

Följer man sedan strömmen kommer man till det nyrenoverade vattenkraftverket som gör dem helt självförsörjda på förnybar elkraft för fastighetsägare och hyresgäster. En win-winsituation för alla.

På Slottsmöllan finns ett helhetstänk och en äkta omtanke kring miljö och hållbarhet, från då-, nu- och till framtid.

Galans hemsida kan du läsa om alla nominerade.