Ökat krav på digitaliseringen

Ökat krav på digitaliseringen

Woman Holding Tablet Computer

Bild: LovingSweden

Enligt post- och telestyrelsen har de snabba förändringarna under pandemin ökat kraven på digitaliseringen. I en rapport som överlämnats till regeringen tar man upp några av de affärsområden som påverkats hårdast och som tros ha störst utmaningar inom digitaliseringen.

I en ny rapport från post- och telestyrelsen, som skapats i samarbete med myndigheten för digital förvaltning har man analyserat omställningen i en rad samhällssektorer. De man kartlagt är bland annat utbildning, vård, kultur, omsorg och e-handel. Här har man studerat tillgänglighet, distansarbete, ledarskap och elektronisk kommunikation.

Dan Sjöblom, som arbetar som generaldirektör på post- och telestyrelsen, skriver att omställningen varit för snabb och att den medfört stora förändringar. Han menar att man nu måste ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom alla fält.

Peter Svensson, som arbetar som marknadschef inom ett nyhetsmedium inom forex trading, säger att antalet digitala besökare ökat och att man behövt öka närvaron i det digitala för att möta behovet på marknaden.

– Vi är ett nyhetsmedium som vänder oss främst mot den yngre populationen, och även vi har märkt att trycket varit stort nu när allt fler arbetat hemifrån och haft mer tid över till annat som ligger i deras intressen. Jag kan tänka mig hur det är med andra branscher som kanske har en äldre målgrupp. Där har den fysiska närvaron varit dålig, och då går det inte att hänvisa äldre till något de inte är bekanta med, säger han.

I rapporten från post- och telestyrelsen framkommer det således att många äldre och personer med funktionsnedsättningar i högre utsträckning varit hänvisade till digitala medium under pandemin. Det belyser bristerna i samhället och att man i praktiken måste anpassa och förenkla det digitala innehållet så att det passar alla samhällets målgrupper. Så sent som i oktober 2020 drogs en liknande slutsats i en studie om digitaliseringen på Linköpings Universitet.

Post- och telestyrelsen anser att samhället hittills klarat det digitala behovet, men att det finns tydliga skillnader i exempelvis bredbandsuppkoppling mellan städer och landsbygd. Det utfall man önskar är att regeringen fortsätter bygga ut uppkopplingen och att aktörerna kan bidra till förbättringar. Man vill således att den digitala omställningen ses i hela landet, och inte bara i städer. Två stora events under 2020 som tros öka den digitala kunskapen i samhället är Microsofts satsning i Sverige, men också Amazons etablering, menar experter inom branschen.