Informationsträff på Slottsmöllan om ledarskapsprogram

Välkomna på frukostmöte den 24/3 på Slottsmöllan kl. 8:30-11.

Jag kommer att presentera mitt nya koncept till en alternativ Ledarskapsutbildning. Ett Ledarskapsprogram/nätverk med 6 halvdagsträffar per 12 månaders period.

Begränsat antal platser, så anmäl dig snarast på marie@blimedveten.nu och senast den 23/3 kl. 12:00.

Bjuder på fralla, te eller kaffe m.m.

Varmt välkomna
Marie Havemose
www.blimedveten.nu

Inbjudan till informationsmöte ang. Ledarskapsprogram i Halmstad

Ni är varmt välkomna den 20/1 mellan kl. 8-10 då jag har ett informationsmöte på Slottsmöllan, där jag berättar om ett nytt Ledarskapsprogram som kommer att startas upp i Halmstad och Malmö.

Anmäl Er senast den 19/1 , till marie@blimedveten.nu, kan inte du själv komma sänd kandidater som skulle vara aktuella att medverka.

 Programmets mål är att du med kraft och säkerhet ska kunna agera i din roll som Ledare

Mitt Ledarskapsprogram bygger på din verklighet. Det är dina Ledarutmaningar som är i fokus och till detta kopplas aktuella verktyg och teorier. Jag arbetar med en stark tro på människans vilja och förmåga att utvecklas, med min och din grupps närvaro kan vi se de behov som finns och då genom detta skapa enkla och tydliga  mål för vilka åtgärder som behövs. Det är en kreativ, utmanade, inspirerande och förtroendegivande utvecklingsform med en sammansättning av deltagare från olika verksamheter. Programmet kommer också att bredda dina perspektiv, berika dina lärdomar och samtidigt ge dig som deltagare ett värdefullt nätverk.

Målgrupper:

 • Du som är chef, projektledare eller specialist och som i din roll förväntas påverka både resultat och yrkes relationer
 • Du som är ny i din Ledarroll
 • Du som arbetar inom projektledning eller liknande
 • Du som är mellanchef och vill utvecklas som Ledare både gentemot dina medarbetare, chefer och för företagets utveckling
 • Du som redan är etablerad chef och vill utveckla ditt Ledarskap ytterligare en nivå

 Det är ett Ledarskapsprogram med helhetsperspektiv:

 • Anpassas utifrån din verklighet & behov
 • Gör skillnad för dig & din verksamhet
 • Är ett värdefullt nätverk av chefer
 • Fördjupar din självinsikt, utvecklar ditt strategiska Ledarskap
 • Utvecklar din förmåga att kommunicera, förstå din omgivning & leda tydligt och mer okomplicerat sätt
 • Ger dig nya perspektiv och tid för reflektion m.m.

 Ser fram emot att se Er på Slottsmöllan eller i Malmö i slutet av Januari

Varma hälsningar
Marie Havemose

Certifierad Coach
Mentor & Utbildare
Kommunikation & Ledarskap
0707-171188
www.blimedveten.nu