Delego Scandinavia AB

Kontakt

Delego Scandinavia AB
HALMSTAD: Slottsmöllan, 302 31 Halmstad
STOCKHOLM: Gårdsfogdevägen 18 B, 1tr, 168 67 Bromma
Transportbeställningar:
Telefon 08-555 44 800
www.delego.com
info@delego.com

Ingång: G/RÖD
Hitta hit →

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ DELEGO
Vi är en nätbaserad speditör som förmedlar transporttjänster, logistiklösningar, flygtransporter samt transportlösningar med hög leveranskvalitet, utan egna bilar och flyg.

Grunden till vår affärsidé är ett världsunikt egenutvecklat system. Detta system matchar i realtid våra kunders gods mot outnyttjad befintlig kapacitet hos de åkerier som samarbetar med oss.

Godsmängden för vägtransporter ökar kraftigt, uppskattningsvis 20 % av den lastkapacitet som rullar på vägarna är outnyttjad. Eftersom utsläppen från lastbilar har en stor miljöpåverkan på bl.a. växthuseffekt, ozonuttunning, försurning, övergödning, marknära ozon m.m. och Delego Scandinavia AB är en speditör, utan egna bilar, är transportörerna som vi anlitar viktiga för oss och här har vi också möjligheter att påverka och styra vår verksamhet mot att i största möjliga mån använda ledig/befintlig kapacitet vilket då också påverkar miljön i en positiv riktning.

Vi har identifierat ”Samlastning av transporter” som en viktig positiv miljöaspekt och som är starkt kopplat till datasystemet, där ett behov av frakt snabbt matchas mot en transportörs erbjudande om ledig plats på flaket. Vår idé, vilket vår tekniska innovation också möjliggör, är att utnyttja befintlig kapacitet och öka fyllnadsgraden på våra samarbetspartners bilar, alltså vi ska sträva efter att inte starta ”onödiga” frakter. Detta innebär även ekonomiska vinster till både transportköpare och transportörer, vilket ger drivkraft för alla parter att använda systemet. 

Som ett kvitto på att vi arbetar med ständiga förbättringar inom både miljö- och kvalitet har vi under 2015 blivit certifierade enligt ISO 14001 för miljö och ISO 9001 för kvalitet.

Delegos affärsidé i korthet är att använda befintlig trafik och öka nyttjandegraden i just befintlig trafik. Vi köper och säljer vidare det överskott av utrymme som uppstår i linjetrafiken. Visionen är att skapa en hållbar tjänst som både tar hänsyn till miljön, är kostnadseffektiv och lönsam. Långsiktig hållbarhet har genomgående varit utgångspunkten i Delegos historia.
Delego grundades av Patrick Nordin och Tomas Nilsson år 2000, beräknad omsättning 2015 dryg 90 miljoner. Bolaget har idag 11 anställda, 7 på vårt huvudkontor i Halmstad och 4 i Stockholm.