Structab AB

Vi har vårt säte i Halmstad på Slottsmöllan 14B och även ett kontor i Kungsbacka. Vi har en liten effektiv organisation som består av 14 anställda. Vi har lång erfarenhet med utveckling av elektronik avsedd att arbeta i besvärliga miljöer. Våra produkter vänder sig framförallt mot området mobila datasystem, där vi tar fram både hård- och mjukvara.

Tillverkning av våra produkter sker via lego på Propoint AB i Kungsbacka. Detta ger våra kunder en trygghet.

 

www.structab.se