Slottsmöllan

Slottsmöllan – en viktig del av Halmstads historia och en ännu mer betydande del av dess framtid.

Övergivet industriområde? Knappast, Slottsmöllan är tvärt om en i allra högsta grad levande miljö! På tio år har Slottsmöllan fått mer än hundra hyresgäster inom de mest skiftande områden. Fritid, utbildning, hälsa, konsulter, tjänsteföretag, träning och nöje – allt i en härlig blandning.

Slottsmöllan Företagscentrum rymmer unika möjligheter för framåt företag. Vi erbjuder fungerande lokallösningar som utformats helt efter våra hyresgästers önskemål och vi har utrymme för fler. Så, hjärtligt välkommen till Slottsmöllan – platsen där Halmstads historia möter dess framtid.

Med rötterna i historien.

Halmstads historia är intimt förknippad med familjen Wallberg och dess företagande och engagemang i stadens utveckling. Företagandet på Slottsmöllan har sin grund redan 1823 då en yngling startade ett färgeri i Halmstad i det som nu är Sveagillets lokaler. Färgeriet expanderade och verksamheten flyttade ut till området vid Slottsmöllan. I och med etableringen på Slottsmöllan an lades också ett tegelbruk som kom att tillgodose de byggnationer som kom att ta fart i staden. Halmstad bestod vid tidpunkten 1850 av lite drygt 3000 invånare och stadskärnan var begränsad till Karl XI:s väg och Nissan. Nu börjar staden att växa sig allt större.

Slottsmöllan 1856

Familjen Wallberg utvecklar nu även en ylle textilindustri samt påbörjar en produktion av filt för pappers tillverkning, som kommer att bli företagets huvudinriktning. Wallbergarna syns i många satsningar och man kan spåra deras engagemang för Halmstads framväxt i bl a anläggandet av hamnen och Halmstad-Nässjö Järnvägar. Man satsade även helhjärtat på kulturen och tillkomsten av Museet, Hallands Konstförening och grundandet av Hallandsgården på Galgberget. Man erbjuder även staden markområdet som senare ska bli Örjans vall.

Området ”Möllan” kom alltså att engagera och involvera många av stadens invånare.

…och siktet på framtiden…

1990 såldes Wallbergs och ingår numera i det multinationella storföretaget Albany International. Den viktiga filt tillverkningen drivs nu vidare i systerföretaget Albany Nordiskafilt. Försäljningen innebar starten för ny spännande inriktning på Slottsmöllan.

Fastigheterna, kraftverket, jordbruket och markområdena omkring förvaltas numera av Slottsmöllans Fastighets AB. Den textil tillverkning som höll till på Möllan har idag fått ge plats åt en mångfald av verksamheter som samlats på Slottsmöllan Företagscentrum.

Mer än 100 företag med stor bredd på verksamhetsinriktning finns representerade här idag.

Till stor del handlar det om tjänsteproducerande företag och intelligensföretag men även mycket nöje och friskvård.

Art Clinic

Den kreativa miljön med goda kommunikations möjligheter har skapat en unik mötesplats för affärsutveckling, tillverkande företag, utvecklings-och handelsföretag, hälsovård och nöjessatsningar.

Friskis & Svettis

Lokalerna är skräddarsydda efter kundens behov men med en baktanke på att lokalerna skall få behålla sin gamla charm och struktur. Användningen av lokaler och utrymmen begränsas nästan bara av fantasin.

Skapar vi framtidens mötesplats…

Vår ambition är att skapa mervärde för våra gäster på Slottsmöllan och satsar på att även i framtiden kunna räknas som en viktig del i Halmstads utveckling.

Förutsättningarna finns för att tillvarata en unik miljö, förvalta ett kulturarv och öppna lokalerna för Halmstads invånare och företagskultur. Det känns speciellt viktigt då många Halmstadsbor har eller har haft anknytning till Slottsmöllan.