Trädfällning och underhåll av träd

Hej kära hyresgäster! 

Vi vill informera er om att det under en tid framöver kommer pågå arbete med trädfällning och underhåll av träd. Vi har gjort en omfattande inventering av våra träd på Slottsmöllan med hjälp av arborister. Inventeringen är nu sammanställd, och åtgärder kommer att påbörjas omgående med anledning av denna. Tyvärr innebär en del av åtgärderna trädfällning. Vi är väldigt måna om vår yttre miljö, och där är vårt gamla vackra trädbestånd en viktig del. Vi går varsamt fram och genomför trädfällning av träd som kan innebära risk för dig som person eller för byggnader. Arbete med återplantering kommer att ske löpande, utifrån en kort- samt långsiktig plan.  

Arbetet utförs dels av egen personal, Goran & Joakim, men ni kommer också se våra samarbetspartner ”Klättermusens Trädvård AB” och ”Trädplockaren i Halland” i området.  

Varm välkomna att höra av er om ni har funderingar eller vill veta mer om arbetet.