Trädfällning vid gång- och cykelstråket utmed Nissan

Längs gång-och cykelbanan mellan Örjansvall och Slottsmöllan finns en allé med lindar. Dessa är inventerade av arborist, Klättermusen Trädvård AB. Några av träden är i mycket dåligt skick och utgör stor risk. Då det är ett omtyckt område med mycket människor i rörelse, har vi tillsammans med Halmstads Kommun (som ansvar för skötsel av lindallén) omgående planerat in åtgärder.

Under Måndagen 25/1 samt Tisdagen 26/1 påbörjar Driftspersonal från Teknik och fritidsförvaltningen, park och miljö arbetet med att röja stamskott. Trädfällningen är planerat att starta onsdagen den 27/1 och senast vara avslutat fredag den 29/1. 10 st träd kommer att plockas ned till högstubbar (3-4 m höga) och övriga träd i allén beskärs för att minimera risk för nedfallande grenar. Nedtagna stamdelar och grova grenar läggs i en faunadepå i närhet till allén. 
 
Gång och cykelstråket kommer vara avstängt under pågående arbete dagtid, men planeras att vara öppet på kvällstid.

Trädfällning intill utegymmet

Onsdagen den 27 januari fälls 3 mindre träd i anslutning till utegymmet. Träden har visat sig vara i dåligt skick, och med tanke på den aktivitet vi har på utegymmet, har vi valt att fälla dessa träd med tanke på säkerheten. Klättermusen Trädvård AB är anlitade för att fälla dessa träd.