Underhållsarbete i yttre miljön ger begränsad framkomlighet

Under den 22-23 februari (måndag & tisdag) kommer vi att genomföra omfattande trädvård i miljön kring Magasinets Restaurang och Slottsmöllebron. Arbete som kommer att ske är både kronlyft, dödvedsbeskärning och trädfällning. De träd som måste fällas, fälls med anledning av att de tyvärr är utdömda pga. skador och sjukdomar. Träden står också i ett område där mycket människor är i rörelse, och därav en säkerhetsrisk, vilket gör fällningen nödvändig. Arbetet utförs i samarbete med arborister från Klättermusens Trädvård och Trädplockaren med kranbil.
 
Med anledning av arbetet kommer vi att behöva begränsa trafiken i området. Se bifogad Pdf, för att se omfattningen kring avstängningarna. Magasinets Restaurang kommer att hålla stängt måndagen den 22 februari, men öppet som vanligt igen tisdagen 23 februari. Dock med vissa begränsningar i framkomligheten, men tillfart med bil från Sperlingsholmsvägen är möjlig.
 
Varmt välkomna att höra av er om ni har frågor.
Karta över avspärrningarna.